Sekule - kríž (1813) v chotári

Na ceste zo Sekúl do Borského Svätého Jura je kamenný kríž z roku 1813. Podľa literatúry dal kríž v lokalite U chotára postaviť roľník Juraj Maxian, ktorý na tomto mieste našiel poklad mincí.

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule, Skalica 2002, str. 75