Sekule - kríž (1813) v chotári

Na ceste zo Sekúl do Borského Svätého Jura je kamenný kríž z roku 1813. Letopočet je vyrytý v kartuši podstavca. Na podstavci je girlanda, ktorá prestupuje cez hranaté volúty a obdobne je zdobená aj hlavica pylónu.

Kríž v lokalite U chotára dal postaviť roľník Juraj Maxian, ktorý na tomto mieste našiel peňažný poklad.*

 

* Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule (ed. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 2002, str. 75