Šaštín - kríž na cintoríne

Na šaštínskom cintoríne je ústredný kríž  v granitovej úprave bez datujúcich nápisov. Je na ňom kamenná tabuľa s krátkym nápisom, asi dodatočne pridaná. Podľa tvaru kubusu so špecificky lomenou rímsou, podobnej krížu gajarského cintorína, by sme ho mohli datovať k roku 1930.

 

TENTO KRÍŽ
BOL POSTAVENÝ
NA ČESŤ
A SLÁVU
BOŽIU