Šajdíkove Humence - kríž (1951) pri kostole

Pred vchodom do kostola je kríž z agátového dreva. Postavili ho veriaci v roku 1951 ku dňu vysviacky kostola, ktorá sa konala 10. júna toho roku. Kríž s lomenou strieškou je upevnený na kovovom nosníku a je na ňom vyrytý nápis: BLIŽ K TEBE BOŽE MOJ 1951.

 

Použitá literatúra: ??: Založenie kostola, in: www.kostolsajdikovehumence.szm.com