Šajdíkove Humence - kríž (1939) za obcou

Za obcou pri ceste do Dojča je v železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1939 v granitovej úprave. V stredovom telese je prázdny výklenok, na kubuse pod ním je vyrytý nápis zakladateľov kríža manželov Alojza Šajdíka a Márie, rod. Búzkovej.

 

Ku cti a chvále Božej

venovali

ALOJZ ŠAJDIK

a manželka MARIA r. Búzkova

1939