Šajdíkove Humence - kríž (1931) v obci

   V obci neďaleko kostola je liatinový kríž na murovanom podstavci. Je v pletivovej ohrádke a na podstavci je netradične pripevnená liatinová kartuša so zakladateľským nápisom. Je tak možné, že bola vyrobená samostatne a potom by sme mohli pripustiť, že samotný kríž tu bol použitý druhotne. Nápis neobsahuje rok založenia kríža, ten je publikovaný na www.kostolsajdikovehumence.szm.com.

 

Az Úrnak tiszteletén

felálitatta

SZILAVECZKY JÓZSEF

és neje

ERZSÉBET szül SULLER

K ucti Boži dal vihotovit

Szilaveczky Jozef a manželka

Elisabet rod. Suller.