Šajdíkove Humence - kríž (1930) na cintoríne

Na cintoríne v obci je impozantný ústredný kríž (5 m) z roku 1930. Andrej Bilka s manželkou Helenou, rodenou Bakanovou, ho postavili na novozaloženom cintoríne, keďže dovtedy zosnulých z obce pochovávali na svätopeterskom cintoríne. Nad zakladateľským nápisom je aj biblický citát.

 

O vy všetci okolo iduci vydte je ly

bolest vaša jako je bolest moja

 

TENTO KRÍŽ DAROVALI

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
ANDREJ a HELENA
BILKA
MCMXXX

 

Použitá literatúra: ??: Založenie kostola, in: www.kostolsajdikovehumence.szm.com