Šajdíkove Humence - kríž (1872) v obci

Kamenný kríž a predchodkyňu vedľa stojacej zvoničky dal postaviť Jozef Šajdík v roku 1872. V tej dobe ešte obec neexistovala, stála tu len samota okolo mlyna U Šajdíkov v chotári Borského Svätého Petra. Na podstavci je vyrytý spomenutý letopočet a krátky kresťanský pozdrav. (Na fotografii možno vybadať aj ťažko vysvetliteľné pravopisné chyby, samotný zvon na železnej konštrukcii zakrýva koruna lipy.)

 

POCHVÁLEN

BUĎ!
JEŽIŠ KRISTUS

1872

 

Použitá literatúra: ??: Založenie kostola, in: www.kostolsajdikovehumence.szm.com