Rybky - kríž (1966) v obci

V obci pri parku je granitový kríž (2,5 m) z roku 1966 v železnej ohrádke. Jednoduchý zakladateľský nápis so spomenutým letopočtom je na tabuľke z čierneho skla vloženej do telesa kríža zozadu.

 

VENOVALI

OBČANIA OBCE

RYBKY

R. 1966