Rybky - kríž (1966) v obci

Pri parku je granitový kríž z roku 1966 v železnej ohrádke. Podľ zakladateľskej tabuľky z čierneho skla na zadnej strane ho venovali obyvatelia obce.

 

VENOVALI

OBČANIA OBCE

RYBKY

R. 1966