Rovensko - kríž (1949) v obci

V obci pred družstevným dvorom je kamenný kríž z roku 1949. Tento letopočet je súčasťou nápisu na prednej strane podstavca. Z jeho zadnej strany sú vytesané mená zakladateľov kríža.

Kríž nie je signovaný výrobcom, ale je to dielo kamenára K. Tesara z Chropova, ktorý vyrobil rad rovnakých krížov v okolí Radošoviec.

Zhotovitelia týmto krížom pravdepodobne nahradili iný starší kríž, ktorý je v tomto priestore zaznačený na mape z roku 1938 a bol na tomto mieste zakreslený aj na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Vtedy pri ňom viedla cesta do Sobotišťa.

Nápis spredu:

POZDRAVENÝ BUĎ

SVÄTÝ KRÍŽ

MOJA JEDINÁ NÁDEJ

MOJA JEDINÁ SPÁSA.

 

-1949-

Nápis zozadu:

NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU

VENUJÚ

JÁN KADLÍČEK

S MANŽELKOU

A

STANISLAV KADLÍČEK

S MANŽELKOU.