Rovensko - kríž (1949) v chotári

Pri ceste do Rybiek na hraniciach chotárov Rovenska a Rybiek je kamenný kríž z roku 1949. Rok je zaznamenaný v datujúcom nápise vyrytom na podstavci. Kríž nie je signovaný výrobcom, ale jeho autorom je K. Tesar z Chropova, ktorý koncom 40. rokov vytvoril v okolí Radošoviec rad rovnakých krížov. Na mape z roku 1938 však v tejto polohe už kríž existoval. Po vojne ho teda nahradili úplne novým krížom.

 

VIERA V KRISTA

SPÁSA ISTÁ.

Z VĎAČNOSTI

ZA ŠŤASTNÉ

PREŽITIE VOJNY

VENUJÚ CIRKEVNÍCI

Z ROVENSKA.

-1949-