Rovensko - kríž (1949) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kríž z roku 1949. Letopočet je súčasťou vytesaného nápisu na úzkom podstavci. Kríž nie je signovaný výrobcom, ale jeho autorom je K. Tesar z Chropova. Rovnaký kríž vyrobil v roku 1946 pre častkovských katolíkov.

 

POZDRAVENÝ BUĎ

SVATÝ KRÍŽ

TY SPÁSA

NAŠA JEDINÁ

 

-1949-