Rovensko - kríž (1913) v obci

V južnej časti obce je kríž z roku 1913. V dobe svojho vzniku stál mimo zastavanej časti obce. Datujúci nápis s menom zakladateľa je vyrytý zozadu úzkeho podstavca.

Ku cti a

chvále Boží

venoval

JOSEF

HALAŠ

 

1913.

V kartuši spredu je nápis:

V tomto

znaku

zvíťazíš!

 

Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu kríža (Grünvald Senica). Kríž napodobuje charakteristický tvar krížov od kamenárskej rodiny Beckovcov z Moravy a zakladateľ si ho dal vyrobiť podľa vzoru, ktorý v Rovensku už existoval od roku 1889 pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.