Rovensko - kríž (1784) v chotári

V chotári obce pri ceste, ktorá viedla až do Rohova, dnes však končí len napojením na cestu zo Senice do Radošoviec je kríž z roku 1784. Dnes je hodne zvetralý. Na útlom podstavci je vytesaný letopočet vzniku kríža spolu s iniciálami (S. 1784 H.).