Rovensko - kríž (1784) v chotári

V chotári obce pri ceste, ktorá niekedy viedla až do Rohova, je kríž z roku 1784. Dnes je hodne zvetraný. Na útlom podstavci je vytesaný letopočet vzniku kríža spolu s iniciálami v tvare S. 1784 H.