Rovensko - kríž (1. pol. 19. stor. ?,1927) v chotári

V poli na hraniciach chotárov Rovenska a Sobotišťa, sa nachádza zničený liatinový kríž. Je odlomený od zvetralého zvyšku kamenného podstavca a zo samotného kríža chýbajú všetky tri ramená. Na podstavci (asi zo zadnej strany) je zachovalé torzo letopočtu, pravdepodobne 1927, a pred ním možno náznak letopočtu 18??. V tomto prípade by sme mohli rok 1927 považovať za rok obnovy staršieho kríža. Kríže tohto prevedenia by mohli pochádzať už z 1. polovice 19. storočia. Okolo kríža pôvodne viedla cesta z Rovenska do Sobotišťa.