Rohov - misijný kríž

Pred kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej je jednoduchý drevený misijný kríž. Je už trochu zanedbaný, je na ňom zaznamenaný letopočet v tvare SV. MISIE 1928.