Rohov - misijný kríž

Pred kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej v obci je jednoduchý drevený misijný kríž. Je už trochu zanedbaný, je na ňom zaznamenaný letopočet 1928 (SV. MISIE 1928), ale kríž bude asi novšieho dáta.