Rohov - kríž (okolo 1900) na cintoríne

Na rohovskom cintoríne je ústredný kamenný kríž, ktorý je zároveň náhrobkom, pod ktorým sú pochovaní jeho zakladatelia Ján Stoklas s manželkou Katarínou. Informuje o tom nápis pod reliéfom Panny Márie. Nižšie je signatúra výrobcu Václava Becka z Prostějova. Na kríži nie je letopočet vzniku, ale možno ho datovať okolo roku 1900.