Rohov - kríž nad obcou

Na svahu vrchu Breh nad obcou je drevený kríž upevnený na betónovom nosníku. Je bez nápisov, zakrytý plechovou strieškou. V roku 1998 ho tam dala postaviť miestna organizácia HZDS. Kríž vysvätili 10. apríla toho roku. Na tomto mieste stávali kríže aj v predchádzajúcom období. Na mape 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska sú na tomto mieste zakreslené tri kríže vedľa seba a miesto je aj nazvané Pri troch krížoch. V tejto podobe tu teda už možno existovala v 2. polovici 19. storočia trojkrížová Kalvária. Kríž je však v tomto priestore zaznamenaný už aspoň o sto rokov skôr na mape 1. vojenského mapovania.

 

Použitá literatúra: Obecná kronika MNV, str. 128, dostupné v pdf na www.rohov.sk