Rohov - kríž (1910) za obcou

Za obcou pri ceste do Sobotišťa je kamenný kríž z roku 1910. Zakladateľský nápis s biblickým textom je na tabuli z čierneho skla. Pod modrým náterom je aj takmer zaniknutá signatúra výrobcu, ktorým je moravský kamenár František Růžica zo Bzenca. Na kríži je už nepôvodná krížová nadstavba. Pôvodná sa zachovala na kríži pred radimovským cintorínom. Tam vyhotovil F. Růžica identický kríž aj pre manželov Vanekovýchv tom istom roku.

 

O, VY VŠETCI,

KTORÍ OKOLO IDETE,

POZORUJTE

A ROZVAŽUJTE:

ČÍ JE BOLASŤ,

JAKO BOLASŤ MOJA?“

                     (PLAČ, JER. 1. 12.)

 

NA PAMŇATKU VENOVALA

MARIA  FODORKA

ROĎ. ŠURINKA

ROKU 1910.