Rohov - kríž (1873) pri kostole

Pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej je kamenný kríž z roku 1873 s ľudovými sochami Krista a Panny Márie. Na podstavci s volútami je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého dala kríž postaviť Anna Perička.

 

NA ČEST A CHVA

LU SPASITELA

SVEHO KRIŽ TENTO

VISTAVIT DALA

ANNA PERIČKA

V ROKU 1873.

Kamerové systémy