Prievaly - misijný kríž (1994)

Na fasáde kostola je misijný kríž z drevených latiek. Od roku 1994 je na ňom zaznamenaných niekoľko letopočtov misií, konaných v 90-tych rokoch minulého storočia.