Prievaly - kríž (1748) na hranici VO

Na okraji VO Záhorie sa nachádza v novodobej železnej ohrádke, ktorou sa oplocovali predzáhradky domov, drevený kríž z nahrubo opracovanej guľatiny. Je zakrytý do oblúka prehnutou plechovou strieškou. Namiesto plastiky Ukrižovaného je k nemu pripevnený drobnejší liatinový krížik. Kríž je z novšej doby, ale jedným z jeho predchodcov je kríž z roku 1748, ktorý dal postaviť Martin Petráš na ceste do Šaštína pri horárni Nadrlenisko.

 

Použitá literatúra: ??: Dejiny farnosti Prievaly, in: www.prievaly.sk