Prievaly - kríž (1748, 50. roky 20. stor.) v obci

Na okraji obce pri ceste do Plaveckého Petra je nedatovaný  granitový kríž zo zasklenou nikou. Jeho tvar a materiál, z ktorého je zhotovený, sú charakteristické pre 50. roky 20. storočia. Kríž je v železnej ohrádke. Na tomto mieste, na križovatke ciest bol kríž zakreslený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Vtedy tu končil intravilán obce. Ale pravdepodobne prišlo len k nahradeniu staršieho kríža, ktorý tu stával. A aj ten bol len potomkom kríža, ktorí zanechali poručenstvom v r. 1748 bratia Ján a Martin Ševčovičovci.

 

Použitá literatúra: ??: Dejiny farnosti Prievaly, in: www.prievaly.sk