Prievaly - kríž (1994) misijný

Na fasáde kostola je pripevnený misijný kríž, zhotovený z drevených latiek. Je na ňom od roku 1994 zaznamenaných niekoľko letopočtov misií, konaných v 90. rokoch 20. storočia.