Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke

Na Českej ceste pri kaplnke je v železnej ohrádke drevený kríž z roku 1991. Tento rok spolu s iniciálami zhotoviteľa sú na ňom vyryté zozadu hore (V R. 1991. K. M.). Kríž má príbuznú úpravu, vrátane rezbárskej výzdoby, ako neďaleký kríž z roku 1988. Kríž je na tomto mieste zaznačený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Pri ňom dal Juraj Halbigh, miestny farár, postaviť v roku 1820 kaplnku. Na mape ešte nie je zakreslená.