Prievaly - kríž (1922) na cintoríne

Na cintoríne v Prievaloch je ústredný kríž z roku 1922. Na kríži je architektonicky prepracovaný podstavec, ale krížová nadstavba je pomerne jednoduchá. Spredu podstavca je vyrytý datujúci nápis s biblickým veršom.

 

Blahoslavení

mŕtvi,

ktorí v Pánu

umierajú.

(Zjaven. 13.14.)

___________ 

Ku cti a chvále božej

postavili farníci

v Šándorfe

r. 1922.

 

 Zozadu je nápis charakteru modlitby:

Polož ó Ježišu

svoj križ

a svoju smrť

medzi svoj súd

a úbohú

dušu moju

a nedopusť

abych zahynul!

Amen.

 

Cintorín v obci na tomto mieste bol zriadený v roku 1780. V tom istom roku kríž pri cintoríne dal postaviť Juraj Lisický. Mohlo by ísť o kríž, ktorý je na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska zakreslený pár desiatok metrov na západ od cintorína na bývalej šaštínskej ceste.

 

Použitá literatúra: ??: Dejiny farnosti Prievaly, in: www.prievaly.sk