Prievaly - kríž (1801) pred kostolom

  Pred kostolnou ohradou v Prievaloch je kamenný kríž z roku 1801, ktorý dali podľa nápisu na podstavci postaviť Michal a Katarína Ďuríkovi. Hranolovitý podstavec je v dolnej časti vyzdobený dvomi hranatými volútami, je zaklenutý jednoduchou rímsou. Nad ním je pylón s predsadeným reliéfom asi Panny Márie, ale jej tvár je remeselne nezvládnutá.

 

F.  F.

MICHAEL

E  T

CATHARINA GYURIK

ANNO

1801.