Prievaly - kríž (1801) pred kostolom

Pred kostolnou ohradou v Prievaloch je kamenný kríž z roku 1801, ktorý dali podľa nápisu na podstavci postaviť Michal a Katarína Ďurík (Gyurik).

 

F.  F.

MICHAEL

E  T

CATHARINA
GYURIK

ANNO

1801.