Plavecký Peter - kríž (1784) na cintoríne

Na cintoríne v Plaveckom Petri sú dva ústredné kríže. Starší je z roku 1784. Tento letopočet a aj jeho zrkadlový odraz sú vytesané na podstavci.  Na kríži s pylónom sú použité jednoduché architektonické tvary.