Plavecký Peter - kríž (1780) pred kostolom

 V Plaveckom Petri pred kostolom je kríž z roku 1780. Dali ho postaviť, alebo prinajmenšom kríž obdarovali fundáciou Jozef a Terézia Olšovskí. Tieto údaje sú zrejmé zo zakladateľského nápisu, vytesanom na podstavci. Kríž s vysokým pylónom, ukončeným rímsovou hlavicou, je umiestnený v novodobej železnej ohrádke.

 

F. F.

IOS & TER

OLSOVSKI

 

MDCCLXXX