Plavecký Peter - kríž (1. polovica 20. stor.?) v Malých Karpatoch

Na pomedzí chotárov Plaveckého Petra a Mikuláša v mieste, ktoré dnes križuje červený turistický chodník je drevený kríž. Zaznamenaný je už na mape z roku 1938. Dnešný kríž je hodne schátralý, starý už desaťročia. Nesie plechový korpus Krista. Najzaujímavejšími detailami sú kované súčasti  pre zavesenie sviečok, nádob a kvetov.