Osuské - kríž (okolo 1900) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž (3,5 m) bez akýchkoľvek datujúcich nápisov. Na základe príbuznosti s ústredným krížom (1901) hlbockého cintorína, ktorá sa prejavuje hlavne na podstavci, by sme mohli kríž v Osuskom datovať okolo roku 1900.