Osuské - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž bez akýchkoľvek datujúcich nápisov. Na základe príbuznosti s ústredným krížom z roku 1901 na hlbockom cintoríne, by sme mohli kríž v Osuskom datovať okolo roku 1900.