Osuské - kríž (1858) v chotári

Na svahu severne od obce je v poli pod osamelým javorom liatinový kríž na kamennom podstavci. Na podstavci je latinský nápis s chronogramom. Je z neho zrejmý zakladateľ kríža Jozef Malatinský a pravdepodobne presný dátum posviacky kríža 18. september 1858.

CRVCE LATA EST ORBI

PER CARA REDEM PIO ??I?

POSUIT

IOSEPHUS MALATINSKI

XVIII CALENDE SEPTEMB