Osuské - kríž (1790) pred cintorínom

Pred ohradou cintorína v obci je kamenný kríž na vysokom pylóne. Na podstavci je latinský nápis s chronogramom, podľa ktorého vychádza dátum založenia kríža na rok 1790.

DIVInVs

sVMpIbVs

eCCLesIae

qVaerItVr

Vere

honor.