Osuské - drevený kríž pri kostole

Pri fasáde kostola Všetkých svätých je jednoduchý útlejší drevený kríž bez akýchkoľvek datujúcich nápiusov.