Moravský Svätý Ján - kríž (po 1945) v Trajlinkoch

V pôvodnej mlynskej usadlosti Trajlinky v chotári Moravského Svätého Jána po roku 1945 postavili kamenný kríž na pamäť ukončenia vojny. Granitový kríž s drobnou nikou je na okraji zastavanej časti v železnej ohrádke. Samotný kríž sa už odlomil, leží povedľa, nahradili ho drevenou nadstavbou. Do telesa kríža je vytesaný datujúci nápis. Dátum 5. 4. 1945 sa pravdepodobne nevzťahuje na postavenie kríža, ale je to len deň oslobodenia miesta.

 

JEŽIŠU UKRIŽOVANÝ

ZMILUJ SA NAD NAMI

 

K ÚCTE A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVALI TENTO POMNÍK TUNAJŠÍ

OBYVATELIA ZA ŠŤASTNÉ SKONČENIE

VOJNY A FRONTY

                  DŇA 5. IV. 1945.