Moravský Svätý Ján - kríž (1868) v obci

 V strede obce sa nachádza liatinový kríž na hranolovitom kamennom alebo murovanom podstavci. Jeho zakladateľ Štefan Folba zomrel roku 1866 asi na choleru. Kríž si rozkázal postaviť na smrteľnej posteli, v záveti, alebo jednoducho tak dala urobiť jeho rodina v jeho mene po smrti.

 

1868

Fundacia

Štefana Folba

v choleri roku

1866

zomreleho.