Moravský Svätý Ján - kríž (1846?) za obcou

Pri ceste z obce do Rakúska sa nachádza kamenný kríž asi z roku 1846. Pravdepodobne tento letopočet je vyrytý v neogotickej kartuši na hranolovitom podstavci. Iné nápisy sa na kríži nezachovali. Kríž je umiestnený v masívnej cementovej ohrádke zhotovenej na spôsob balustrády, ale bez výraznejších zdobiacich prvkov. Spredu na balustráde sú  tabuľky s letopočtom vzniku ohrady a s menom jej zakladateľa (1925, Štefan Chrena).