Mikulášov - kríž pred zvonicou

Pred zvonicou v Mikulášove je kameninový kríž, ktorý bol postavený po roku 1951. Je na ňom jednoduchý nápis bez datujúcich údajov. V spomenutom roku stál na jeho mieste v ohrádke z drevených latiek vysoký drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Jeho podoba je známa z historických fotografií zo začiatku 20. storočia.

 

TENTO KRÍŽ

BOL POSTAVENÝ

KU CTI

A CHVÁLE

BOŽEJ

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 243

Kamerové systémy