Mikulášov - kríž pred kostolom

Pred kostolom je drevený kríž s plechovým korpusom Krista a strieškou. Pravdepodobne sem bol premiestnený spred zvonice, keď pred ňu postavili nový kameninový kríž. Pred zvonicou stával kríž najmenej od začiatku 20. storočia. Podľa fotografie z roku 1951 sa zdá byť rovnaký ako dnešný drevený kríž pri kostole, ktorý je asi o polovicu znížený, má rovnaké ukončenie ramien a aj vlnovec sa zdá byť rovnaký. Plechový korpus Krista je už nový.

Obyvatelia Mikulášova kopali v roku 1965 základy pre zamýšľaný kostol, ale pre obštrukcie úradov mohli pokračovať až v roku 1968 v stavbe, oficiálne určenej už ako Dom smútku. Dalo by sa uvažovať, že nový kríž pred zvonicou skôr zamýšľali postaviť pred novým kostolom a keď zámer postaviť kostol zlyhával, postavili nový kríž pred zvonicu a pred novú stavbu dali zvyšok zachovalého dreveného kríža.