Mikulášov - kríž (po 1951) pred zvonicou

Pred zvonicou v Mikulášove je kameninový kríž, ktorý bol postavený po roku 1951. Je na ňom jednoduchý nápis bez datujúcich údajov. V spomenutom roku stál na tom mieste ešte jeho drevený predchodca. V ohrádke z drevených latiek bol vysoký kríž s plechovým korpusom Krista. Pravdepodobne tu  stál najmenej od počiatku 20. storočia. Asi rovnaký vysoký kríž je na dvoch historických fotografiách publikovaných L. Včelkovou Pernischovou.

 

TENTO KRÍŽ

BOL POSTAVENÝ

KU CTI

A CHVÁLE

BOŽEJ

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 243