Mikulášov - kríž (medzi 1900-1910?) U studienky (U studénky)

V chotári obce pred Bílkovými Humencami bol prameň, kde dlhú dobu (až do polovice 20. storočia) chodievali ľudia liečiť choré oči sebe aj svojmu dobytku. Pobožní ľudia tu plánovali postaviť kaplnku, ale so zámeru po druhej svetovej vojne zišlo.

Postavili tu aspoň kamenný kríž, ktorý je bez nápisov. Je signovaný kamenárskou firmou (F. Štábla Hodonín). Firma zhotovila začiatkom 20. storočia veľké množstvo krížov na priľahlom Záhorí a napriek tomu, že tento sa tvarom vymyká z ich zostavy, možno ho pravdepodobne datovať medzi roky 1900 až 1910.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 245