Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne

Na cintoríne v Mikulášove je ústredný kamenný kríž z roku 1928. Na jeho zadnej časti je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého dali kríž postaviť Tomáš Macek s manželkou, ktorej meno je zaznamenané len inicálou H,, rod. Cigánek. Kríž je architektonicky veľmi členitý, chráni ho plechová strieška.

 

Venovali

TOMÁŠ MACEK

a

manželka rod. H. CIGANEK

1928

 

Pochválen

Buď Pán Ježiš Kristus