Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne

Na cintoríne v Mikulášove je ústredný kamenný kríž z roku 1928. Na zadnej časti architektonicky veľmi členitého kríža je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť Tomáš Macek s manželkou H., rod. Cigánek.

 

Venovali

TOMÁŠ MACEK

a

manželka rod. H. CIGANEK

1928

 

Pochválen

Buď Pán Ježiš Kristus