Lakšárska Nová Ves - kríž (pol. 19. stor.?) v obci

Pri cestičke ku kostolu je kamenný kríž s torzom latinského chronogramu, z ktorého sa dá prečítať meno Batthyányi.

Rod Batthyányi bol v rokoch 1765 až 1833 spolumajiteľom panstva, do ktorého patrila aj obec (Adam Batthyány 1704 – 1782, syn Franz Adam 1737 – 1821). Kríž bol postavený pred špitálom, ktorý mohol vzniknúť koncom 18., alebo začiatkom 19.  storočia a ktorý zbúrali po roku 1956.*

Dátum vzniku kríža nie je známy. V regióne poznáme tri kríže so známym dátumom vzniku a typovo podobným podstavcom, aj keď s rôzne uplatnenými detailami a aj s rôznymi plastikami (Láb 1853, Marianka 1856, Kuklov 1840). Mohli by sme potom aj kríž v Lakšárskej Novej Vsi datovať do polovice 19. storočia.

 

*Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 18, 170, 207