Lakšárska Nová Ves - kríž (1959) v Šaštínskom lese

V lese blízko šaštínskeho chotára je železný kríž (2 m) postavený v roku 1959 na pamäť nešťastnej udalosti, ktorú zachytáva nápis na  priloženej kovovej tabuľke. 22. júna toho roku tu zahynul 38-ročný naftár Ferdinand Havel. Kríž v železnej ohrádke je trochu bokom od lesných cestičiek.

 

DŇA 22. JÚNA 1959 VO VEKU 38 ROKOV

TU TRAGICKY ZAHYNUL

NÁŠ DRAHÝ KAMARÁD

FERDINAND HAVEL

PRI HĹBENÍ VRTU ČSL. NAFTOVÝCH DOLOV.

ČESŤ JEHIO PAMIATKE!