Lakšárska Nová Ves - kríž (1947-8 ?) pri kostole

Pri kostole stojí drevený kríž (4 m) s kľačadlom. Nemá žiadne nápisy, ale je pravdepodobné, že bol postavený na pamäť misií, ktoré sa tu konali v roku 1947 alebo 1948.*

 

*Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 208