Lakšárska Nová Ves - kríž (1937, 1951) na kraji obce

Na kraji obce pri ceste do Mikulášova dali v roku 1937 postaviť kríž Jozef Soják a Terézia Sojáková, rod. Chudá. V roku 1951 bol na jeho mieste postavený asi úplne nový kríž. Horeuvedené mená sú súčasťou nápisu, vytesaného do telesa kríža.

 

OH VY VŠETCI

ČO IDETE CESTOU,

POZRITE, ČI MÁ

NIEKDO TAKÝ BÔL,

AKO JÁ.“LAMENT 1 – 12

 

POSTOJ ČLOVEČE

JESTLI MA MILUJEŠ

V KRÍŽI MA NÁSLEDUJ!

 

P. MÁRIA MATKO BOLESTNÁ

ORODUJ ZA NÁS!

 

KU CTI A CHVÁLE BOŹEJ VENOVALI

JOZEF A TEREZIA SOJÁK ROD. CHUDÝ.

ROKU 1937 – ZNOVU ZBUDOVANÝ 1951.