Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári

Na križovatke lesných ciest v chotári obce je drevený kríž z roku 1930 v železnej ohrádke. Je ukotvený na betónovom podvale. Jediným ozdobným prvkom kríža je rozšírená manžeta v spodnej časti, do ktorej je vyrytý spomenutý letopočet.

Ďalšie údaje o kríži uviedla L. Včelková Pernischová. Starší ľudia ho poznajú ako Krajčírových kríž. Dal ho postaviť Martin Krajčír asi v uvedenom roku. V roku 1997 ho opravil Štefan Jablonický a Alojz Valla.*

 

*Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 209