Lakšárska Nová Ves - kríž (1. pol. 19. stor. ?) za obcou

Za severným okrajom obce je postavený liatinový kríž na kamennom podstavci. V minulosti k nemu chodievali procesie cez Zelený štvrtok pred Veľkou nocou a ľudia si umývali nohy v blízkom potoku. Konali tak na pamiatku Ježiša Krista, ktorý vo Veľký štvrtok umýval nohy svojím učeníkom.*

Týmto miestom viedla cesta do Bílkových Humeniec. Na kríži nie sú zachované žiadne nápisy. Na fotografii z júla 2004 je na podstavci torzo poškodenej liatinovej plastiky Krista. Rovnaké liatinové kríže nájdeme v Senici, Mokrom Háji, Osuskom, Rovensku. Kríže tohto prevedenia by mohli pochádzať už z 1. polovice 19. storočia, ale na tomto mieste sme ho našli len na mapách medzivojnového Československa.

 

*Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 211