Lakšárska Nová Ves - Kalvária

Lakšársky kalvársky vŕšok sa nachádza kúsok od kostola. Je na ňom drevený kríž so zvyškom plechovej striešky. Kríž je čiastočne vyrezávaný s krátkym vlnovcom a lalokovitým ukončením ramien. Na mapách sme ho prvýkrát zaznamenali počas medzivojnovej čsl. republiky.