Kúty - kríž kovový v obci

   V obci na Štefánikovej ulici na severovýchodnom konci je vysoký kovový kríž s veľkým korpusom Krista. Kríž bez nápisov je v kovovej ohrádke. 

Predchodcom tohto kríža bol drevený kríž, ktorý tu stával pred Šaštínskym jazerom, ktoré je dnes už viac-menej úplne vysušené a toto miesto sa oddávna volalo U kríža.* Kríž existuje na tomto mieste, pôvodne ďaleko od intravilánu obce, minimálne od 1. polovice 19. storočia, keďže je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. 

 

* Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty,  Skalica-Kúty 2004-5, str. 130